Ekspertiz Raporu

Konut kredisi alacak fakat bu mevzuda fazla bilgisi olmayan kişiler için
ekspertiz raporunun ne olduğundan anlatmak isterim. Kredi alma süreci ilk
olarak alınacak konutun seçilmesi ve uygun kredi olanakları için bankaya
başvurma eylemleriyle başlamaktadır. Bundan sonraki süreç ise bankanın satın
alınacak konutu uzmanlarca denetim ettirip kredi vermeye uygun olup olmadığının
belirlenmesiyle devam eder. Sözü edilen denetimi bankanın anlaşmalı olduğu
uzman danışman firmalar yapmaktadır. İşte bu incelemeler sonucu bankaya
iletilen belgeye ekspertiz raporu denmektedir. Denetlemeler sonucu bankaya
iletilen raporu banka kabul etmeyeceği şeklinde edebilir de, bu durum konutun
bankanın istediği kriterlere uygun olup olmadığıyla alakalıdır. Üstelik bu
raporun verileceği vakit meydana getirilen araştırma esnasında konutun kıymeti de
belirlenip bankaya iletilmekte ve banka vereceği kredinin miktarını buna gore
belirlemektedir. Kısacası ekpertiz raporu iyi mi yapılır sorusunun cevabı bu
şekildedir. Bir de ekspertiz raporunda dikkate alınan mevzular vardır ki onları
da aşağıdaki şekilde hem maddelendirelim hem de sizler için izahat getirelim.

1. Konutun herhangi bir irtifak hakkı, ipotek ya da şerh şeklinde hukuki
durumlarının olup olmadğı araştırılmaktadır.

2. İnşaat maliyeti: Buna tüm gider kalemleri ortaya koyularak ciddi
incelemeler sonucunda bina yapılırken harcanan ücret belirlenerek ulaşılabilir.

3. Konutun yer almış olduğu bölge, konumu ve büyüklüğü kısaca metrekaresi de
ekspertiz raporunda dikkate alınan hususlardandır. Kredi faizleri bilhassa bu
kalemin büyük katkısıyla belirlenmektedir.

4. Ekspertiz raporu hazırlanırken dikkate alınan bir öteki mevzu da alınmak
istenen konutun kıymetini düşürebilecek hususlardır. Bunun için konutun
bulunmuş olduğu bölgedeki tüm gayrimenkuller dikkatle incelenmektedir. Böylece
bölgenin konut pazarının detaylı bir değerlendirmesi yapılmış olmaktadır.

Yukarıda saydığımız tüm bu dikkat edilen hususların değerlendirilmesi
sonucunda alıcının almak istediği konutun parasal kıymeti ortaya koyulmaktadır.
Bu parasal değere gore ise bankanın vereceği kredinin faiz oranları da
belirlenmektedir. Netice olarak kredi başvurusunda en mühim konuların başlangıcında
uzmanların vereceği ekspertiz raporudur. Bu raporun sonucuna gore banka kredi
vermekten vazgeçme hakkına da direkt haizdir.

Özetlemek gerekirse mortgage sisteminin en mühim belgelerinden olan ekspertiz
raporunda nelere dikkat eder sorusunun yanıtını özetlemek gerekirse, alınmak
istenen gayrimenkulün kısaca satın alınacak konutun açık ve tam adresi, gene sözü
edilen yapının resmen kime ilişkin olduğu ve yapının türü, sözü edilen konutun
yaşı, bayındır durumu ve özellikleri, yapının bulunmuş olduğu yere ulaşım imkanları
(bilinmiş olduğu şeklinde ulaşım imkanlarının fazla olduğu kısaca ulaşım olanaklarına yakın
olan yerlerdeki evlerin kıymeti daha yüksektir), alınmak istenen konutun fiziki
yapısı ve alt yapısı şeklindedir. Tüm bu sayılan faktörler konutun kıymetini
direkt belirleyen faktörlerdir.

Buraya kadar anlattığımız durumlar hep bankanın kredi vereceği
üstünden anlatılmıştır. Sadece, durum devamlı pozitif yönde sonuçlanmamakta, banka
kimi zaman raporu inceledikten sonrasında uygun bulmayıp krediyi vermemekte ya da bazı
binaların ekspertizleri dahi yapılamayabilmektedir. Bir gayrimenkulün ekspertizinin
yapılabilmesi için en lüzumlu husus konutun kat mülkiyetine uygun olmasıdır.
Kat mülkiyetine uygun evlerin tapularında konutun bayındır durumu ibaresi yer alır.
Bu ibareler kagir, konut, daire ve ev şeklinde olurken, bu konut tipleri gene
konutun kıymetini ve dolasıyla da alınacak kredi miktarını belirleyici unsurlar
olarak karşımıza çıkmaktadır. Öteki taraftan tapuda arsa olarak görülen
taşınmazların ekspertiz raporları yapılmamakta, tapuda arsa görünmesine karşın
arsa üstünde herhangi bir yapı bulunması durumunda sözü edilen yapının
ekspertizinin yapılabilmesi için yapı kullanma izin belgesi ya da yapı ruhsatı
olma şartı aranmaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir