Konut Kredisi İle İlgili Yapılan Projeden Satış Düzenlemesi

Günümüzde konut satın almanın en oldukça tercih edilen yöntemi olan mortgage
sisteminde bilinmiş olduğu şeklinde 28 Mayıs 2014 tarihinde köklü değişimler olmuştur.
Bu değişikliklerin sebebi ise yeni Tüketici Kanunu’nun 28 Mayıs’ta yürürlüğe
girmiş olmasıdır. Yeni tüketici kanunu kapsamında konut kredisi üstüne meydana getirilen
en mühim iki düzenleme gelire gore borçlanma ve projeden satış üstüne
olmuştur. Meydana getirilen her iki düzenlemede de tüketiciyi koruma ve inşaat
firmalarının davranışlarından dolayı ortaya çıkan tüketici maduriyetini ortadan
kaldırmak amaçlanmıştır. Daha önceki yazılarımızda 28 Mayıs itibariyle gelire
gore kredi borçlanması üstünde meydana getirilen düzenlemelerden bahsetmiştik. Bu kez de
yeni tüketici kanunuyla projeden satış üstüne meydana getirilen düzenlemeler hakkında
data verelim.

Konut kredisi ile ev sahibi olmak için bilinmiş olduğu şeklinde uygun kredi
olanakları değerlendirilerek projeden satış yapılabiliyordu. İnşaat firmaları
size yapılacak olan konutun projesini göstererek bu konut tamamlandığında şu
şekilde olacak şeklinde izahat yapmış olup satışı gerçekleştiriyordu. Sadece, bu
sistem bazı maduriyetleri de bununla beraber getiriyordu. Zira bazı zamanlarda
proje tamamlandıktan sonrasında projede belirtilen özellikler tamamen
sağlanamayabiliyor, projeyle alakasız konutlar ortaya çıkabiliryordu. İşte bu
maduriyeti gidermek için 28 Mayıs’ta çıkan yeni tüketici kanunuyla çeşitli
düzenlemeler getirildi. Yeni yasa ruhsatsız projelerin satışını yasaklarken,
inşaat firmalarının ofisinde yapılacak sözleşmeleri de geçersiz kabul ediyor. Artık
kredi başvurusunda bulunacakların sözleşmelerini noter vasıtasıyla yaptırması
koşul koşuluyor. Gene meydana getirilen düzenlemeyle inşaat firmalarının müşterileri için
ruhsat, ön bilgilendirme formu göstermek ve tüm proje bilgilerini vermek
zorunda. Yasanın son düzenlemesi ise proje detayları olarak sunulan maddelerin
değiştirilmesini ve teslim edilen konut ile proje içinde fark olmasını
engellemek için proje teslim edilinceye kadar sözleşmeye şerh konulması ve bu
şerhin mecburi olmasıdır.

Ruhsatlandırma yapmadan sözleşme icra eden inşaat
firmalarına ise 100 bin TL para cezası gelmiştir. Para cezasıyla da çıkarılan
kanunun uygulamaya alınamamasının önüne geçilmesi garantilenmeye çalışılmıştır.
Eski kanuna gore konut kredisi almış olanların durumları ve yeni sisteme iyi mi
dahil edileceği mevzusu mahremiyetini korurken, bu sorunsalın çözümü ise bir
sonraki kanunsal düzenlemeye bırakılmış durumdadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir