Konutu aldıktan sonra yapılacak ilk işlem nedir?

Konut
kredisi ile evinizi aldıktan sonrasında yapmanız ihtiyaç duyulan ilk mühim işlem beyan
vermektir arkasından tertipli olarak vergilerini ödemeniz. Konutun bağlı olduğu belediyeye
gidip beyan vermeniz gerekiyor. Emlak vergisinden muaf olmayan gayrimenkul
sahiplerinin, haiz oldukları mallar için belediyeye beyanda bulunmaları
gerekiyor. Söz mevzusu Emlak vergisi beyannamesi iyi mi verilir?

Emlak vergisi beyannamesi

Yukarıda da belirttiğimiz şeklinde emlak
vergisi beyannamesi bağlı olunan belediyelere yapılıyor. Söz mevzusu bildirge
verilirken, bazı belgelerin de belediyeye teslim edilmesi gerekiyor. Emlak
vergisi beyannamesi için ihtiyaç duyulan belgeler şu şekilde sıralanıyor;

Lüzumlu belgeler;

Kapak Dosya, 

Tapu Fotokopisi, 

Adres ve Telefon Numarası, 

Mülk Sahibi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

Emlak Vergisi Bildiri Formu.

Emlak vergisi bildirge süresi

Emlak beyannamelerinin belediyeye en geç
gayrimenkul tapusunun alındığı senenin sonuna kadar olarak belirleniyor. Sadece
eğer alınan gayrimenkulün inşaatı tamamlanmadıysa, inşaat tamamlandıktan ve
tapu alındıktan sonrasında o yıl içinde beyannamenin verilmesi gerekiyor

Emlak vergisi, Mart, Nisan ve Mayıs
aylarında 1.; Kasım ayında ise 2. taksiti olmak suretiyle iki eşit taksit halinde
ödeniyor. Peki, taşınmaz mal sahipleri tarafınca ödenen emlak vergisi iyi mi
hesap edilir?

Türkiye sınırlarında yer edinen tüm arsa,
arazi ve binalar Emlak vergisine
doğal olarak tutuluyor. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince, Türkiye’de brüt
yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni olan yada tek meskenin intifa hakkına
haiz bulunan;

– Kendisine bakmakla yükümlü kimsesi olup
18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak suretiyle hiçbir geliri olmadığını
belgeleyenler,

– Gelirleri münhasıran kanunla kurulan
toplumsal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet
aylığından ibaret bulunanlar,

– Gaziler,

– Şehitlerin dul ve yetimleri, emlak
vergisi muafiyetinden yararlanabiliyor. Sadece bu muafiyet için bağlı olunan
belediyeye bildirimde bulunulması gerekiyor.

Emlak vergisi hesabı iyi mi yapılır?

Emlak vergisi için ödenecek karşılık,
taşınmazın türüne, bağlı olduğu belediyeye ve değerine bakılırsa değişkenlik
gösteriyor. Bu değerler, emlak vergisi oranları ile hesaplanıyor. Emlak vergisi
hesaplama örneği aşağıda içeriyor:

Emlak vergisi oranları:

Düzgüsel yörelerde:

Binalarda  Binde 2    
               

Meskenlerde Binde 1      
           

Arazilerde Binde 1      
         

Arsalarda  Binde 3   

Büyükşehirlerde:

Binalarda – Binde 4 

Meskenlerde – Binde 2 

Arazilerde – Binde 2 

Arsalarda – Binde 6 

Örnek:

Taşınmazın türü: Konut

Belediye: büyükşehir belediyesi

Kıymeti: 150 bin TL

Emlak vergisi oranı: binde 2

150 bin TL / 1000= 150 

150×2
= 300 TL emlak vergisi borcu.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir