Kredi Çekme Yönetmeliği Değişti

Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren yönetmelik
dün itibariyle değişti. Yenilenen “Tüketici
Kredi Sözleşmeleri Yönetmeliği”

ile tüketicileri neler bekliyor?

Gümrük
ve Tecim Bakanlığı tarafınca yürürlüğe konulmuş olan düzenleme, tüketicilerin
kredi çekmeden ilkin ön bilgilendirme alma konusunu koşul koşuyor. Tüketici,
işlemler başlamadan ilkin kredi sözleşmesinde yer edinen ilgili tüm şartların
bilincinde olarak, onay verme aşamasına geçebiliyor. Ki bu sözleşme öncesi ön
bilgilendirme formu, kredinin türü, faiz oranları ve talep edilecek tüm
ücretleri gösterir özellikte olmak durumundadır. Bu durum, bankaların
müşterilerden, haksız ve ilgisiz yere talep etmiş olduğu tüm ücretlerin neticeleri
mevzusunda bağlayıcı ve caydırıcı olmaktadır.

Bankaların
tüketiciyi kredi çekmeden ilkin uyarmaları ihtiyaç duyulan bir öteki husus ise, cayma
hakkı olmasıdır. Tüketiciler 14 gün içinde, çektikleri krediden
vazgeçebilecekler hem de cezai ödeme durumu olmadan.

Bumeranga Dönüşen Harcama ve Ücretler

Tüm
bunların yanında, son yıllarda birbiri ardına gelen kanunlar ve düzenlemelerde
ibre, tüketiciyi korumuş olan konumdan, bankalar lehine dönmeye başladı. Buna bir
örnek vermek gerekirse, yılan hikâyesine dönmüş ‘kart aidatı’ meselesini
konuşabiliriz. Yargıtay’ın almış olduğu, bankaların
senelik kart aidatı talebini
hükümsüz kılan karar, yeni düzenleme ve kelime
oyunları ile tüketicinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Daha evvelinde alınmış
kart aidatlarını, bankadan eğitim etmek için Tüketici Yargıcı Heyeti’ne meydana getirilen
başvurulardan, tüketici lehine çıkan kararlar bankaları rahatsız etmiş olacak
ki, itiraz tal

ebiyle mahkemeye başvurularda bir artış baş gösterdi. Mahalli
mahkemeler tarafınca değerlendirilen bu başvurulardan, ne yazık ki tüketici
aleyhine kararlar çıkmaya başladı.

Yönetmeliklerde bankalarca talep edilmesi açıkça
yasaklanan ücretler, yeni düzenlemeler ile başka isim altında sınıflandırılmaya
başlandı. Mesela Ekim 2014 de tahsis tutarı olarak adı değiştirilen dosya
harcaması şeklinde. Tüketici haklarında, geriye gidişin önünü açan bu şeklinde
uygulamaların, bankacılıkta saydam hizmet arayışı ve standardizasyona kalıcı
zararlar vereceği düşünülüyor.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir