Mortgage Sisteminde Karşılaşılabilecek Ekspertiz Sorunları

Konut kredisi ile ev satın alma sürecinde geçirilmesi ihtiyaç duyulan aşamalardan
bir tanesi de ekspertiz raporunun hazırlanması aşamasıdır. Bu aşama banka
tarafınca kredi başvurusunun kabul edilebilmesi için oldukça önemlidir. Konut
kredisi almak isteyenlerin başarısız olmasının doğrusu bankanın kredi isteklerini
kabul etmemesinin en büyük sebepleri içinde ekspertiz raporunun negatif
olarak verilmesinden meydana gelmektedir. Bahsedilen negatif raporun verilmesinin
de birçok sebebi olabilmekte ve netice olarak mortgage ile konut satın almanın
önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Bu yüzden karşılaşabileceğiniz
ekspertiz sorunları hakkında şimdiden data almak ve bunların çözüm yollarını
tecrübe etmek işlerin yolunda gitmesi için oldukça yararlı olacaktır.

Mortgage sisteminde karşılaşılabilecek ekspertiz problemlerinden en oldukça
karşılaşılanı satın alınmak istenen evin değerinin olduğundan fazla
gösterilmesidir. Siz her ne kadar evinizin kıymetini yüksek gösterneye
çalışsanız da ekspertizler size ekspertiz raporu vermeyecek doğrusu negatif
karşılanacaksınız. Bu yüzden bu benzer biçimde girişimler size sorundan başka bir şey
getirmeyecektir. Ekspertiz problemlerinden bir diğeri ise satın alınmak ya da
satılmak istenen evde kaçak ya da ek yapılaşmanın olmasıdır. Bu durumda
eksperler ya raporu negatif verecek ya da kıymetini düşürecektir. Öteki taraftan,
satın alınmak istenen evin tek tapulu ortak yapı olmasında da ekspertiz problemi
yaşanmaktadır. Sözünü ettiğimiz durum dubleks ve tripleks evlerin yalnız tek
katının satılması durumunda sıkça ortaya çıkmaktadır. Bu problemi çözbilmenin tek
yolu ortak tapudur. Sadece, ortak tapuda konut kredisi için koyulan ipotekin tüm
binaya koyulacağı unutulmamalıdır.

Son olarak, ekspertiz problemlerinden biri de satın alınmak istenen
konutun üstünde haciz ya da ipotek bulunmasıdır. Bu durumda ekspertiz raporu
direkt negatif olacağı için hacizin eksper gelmeden ortadan kaldırılması
önemlidir. Eğer eksper ipotek ya da hacizden dolayı negatif rapor verdiyse, bu
durumun ortadan kalkması durumunda eksper tekrardan denetim edip pozitif rapor
verebilmektedir. Her iki engelleme şekli tartışıldığında hacizin daha uzun
sürede kalktığı, ipoteğin ise kısa işlemlerle halledilebileceği kanaatine varılmaktadır.
Görüldüğü benzer biçimde ekspertiz sorunları oldukça çeşitli olup, çözümleri olmayan problemler
değildir. Sadece bu problemli konuların bilinmesi tedbir alınması yönünden oldukça
önemlidir. 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir