Refinansman Nedir? Ne Zaman Avantajlı olur?

Konut kredisi alırken karşılaşılacak kavramlardan bir tanesi de
refinansman doğrusu tekrardan yapılandırmadır. Refinansmanın tanımı özetlemek gerekirse yapılacak
olursa aldığınız mortgage’in başka bir kredi ile kapatılması şeklinde
söylenebilir. Kredi ile konut satın alıp ödeme mevzusunda sorun yaşamanız
durumunda refinansman devreye girmektedir. Sadece, bir tek bu şekilde de sınırı olan
kalmamaktadır. Kimi zaman daha avantajlı konut kredisi bulunduğunda da refinansman
yapılabilmektedir. Mesela bankanızın daha düşük faiz oranına haiz başka bir
kredisinden yararlanmak istiyorsanız refinansman ile borcunuzu tekrardan
yapılandırmanız mümkün olmaktadır. Bundan değişik olarak değişik bir bankanın
yeni kredi olanaklarından yararlanmak istediğiniz zamanda yapacağınız işlem
refinansmandır. Sebebi ne olursa olsun refinansman yaptığınızda hem kredi borcunuzu
ödemeye olanak elde etmiş hem de faiz oranlarını düşürmüş olmaktasınız.

Refinansman doğrusu borçların tekrardan yapılandırılması işlemi tüketiciye
çok çok fazla avantaj sağlamakla beraber, refinansmanı daha avantajlı hale
getirici bazı durumlarda mevcuttur. İlk olarak tekrardan yapılandırmanın
avantajlı yönlerinden anlatmak gerekirse en önemlisi aylık kredi ödemelerinizi
düşürmesidir. Bu işlemi ise faiz oranlarını düşürmek suretiyle
gerçekleştirmektedir. Öteki taraftan refinansman kredi başvurusu esnasında
belirlenen kredi vadesinin de düşürülmesine olanak sağlamaktadır. Kredi
ödemelerinin vadesini arttırarak aylık ödemelerinizin daha düşük olmasını
sağlayabileceğiniz benzer biçimde gene tekrardan yapılandırmayla vadeyi azaltmak da
mümkündür. Kredi faiz türünün değiştirilerek içinde bulunduğunuz duruma nazaran
ayarlanması refinansmanın sağlamış olduğu mühim avantajlardan bir diğeridir. Kredi
faiz türünde yapılacak değişim ise değişken faizliyi durağan(durgun), durağan(durgun) faizliyi
değişken yapmak suretiyle yapılabilmektedir.

Tekrardan yapılandırmayı tanımlayıp avantajlarından da bahsettikten sonrasında
hangi durumlarda refinansmanın daha avantajlı hale geldiğinden söz etmek oldukça yerinde
olacaktır. Refinansmanın avantajlı hale gelebilmesi için değerlendirilmesi
ihtiyaç duyulan faktörler mevcut faiz oranı, kalan anapara tutarı, erken ödeme cezası,
mevcut kredinin kalan vadesi, refinansman için lüzumlu harcamalar şeklindedir. Sözünü
ettiğimiz mevzular tek tek değerlendirilip hesaplamaları yapıldığında tekrardan
yapılandırma hala karlı görünüyorsa refinansman yapmanızda yarar bulunmaktadır.
Aksi takdirde hesaplama yapılmadan tekrardan yapılandırma yapılması durumunda
eski kredinin faizinden daha çok miktarlar ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bu
nedenle hesaplamaların tüm faktörler göz önünde bulundurularak yapılması
oldukça önemlidir. 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir