Yenilikleri ile Konut Finansmanı Sözleşmesi

Kredi elde eden
kuruluşları ve tüketicileri ilgilendiren, Konut Finansmanı Sözleşmeleri yönetmeliği, Gümrük ve Tecim Bakanlığı’nın son
şekillendirmesinin arkasından, resmi gazetede gösterildi. Konut finansmanının yönetilmesi, usul ve esasları itibariyle
değişik yorumlara neden olan yönetmelik, yeni hali ile bir oldukça mevzuya kesinlik
kazandırdı. 

 

Yeni konut finans
yönetmeliğ
i ile tüketicinin
bizzat yazılı yada dijital ortamdan gelen bir talebi olmadıkça, banka
tarafınca krediye ilişkin sigorta yaptırılamayacağı, yasalarla kesinleşti.

 

Konut Finans yönetmeliği, bankanın sözleşmenin imzalanmasından ilkin,
 sağladıkları finansmana dair koşulların net bir halde yer almış olduğu
bilgilendirme formunu tüketiciye sunmayı lüzumlu kılıyor. Talep edilen kredinin
red cevabı alması halindeyse, banka bu durumu tüketiciye ücretsiz bir şekilde
bildirmekle yükümlü oluyor. Eğer, tüketici sigorta yaptırmak isterse, anlaştığı
sigorta şirketi ile belirlenen güvence tutarını bankaya sunabilecek. Düzenleme
ile gelen bir öteki yenilik ise; tüketici istediği süre bir taksit tutarından
azca olmamak kaydıyla vade tarihinden ödeyebilecek olmasıdır. Konut kredisi
tutarının tamamı da vade süresi dolmadan, ödenebilecektir. 

 

Erken Ödeme
Tazminatı

Vade süresi gelmeden
kredi borçlarının ödenmesi durumunda, banka erken ödeme
tazminatın
ı tüketiciden talep
edebilecektir. Erken ödeme tazminatı hesaplanırken, kredi kalan vade sayısı esas
alınacaktır. Buna nazaran; vade sayısı 36′ dan düşük olan krediler anaparanın %
1’ini geçmeyen, 36’dan fazla olanlar ise % 2 sini geçmeyecek tutarda erken ödeme
tazminatı
 ödeyecektir.

 

Konut finansman yönetmeliğinde yer alacak bir öteki husus ise, senelik
maliyet oranlarıdır. Kredi çeken tüketici için, kredi hesabına ilişkin hususi bir
hesap açılması durumunda; hesap tutarı, harcama ve benzeri işlemler adı altında
hiçbir ücret talep edilemeyecek. Eğer tüketici yazılı olarak tersi bir istekte
bulunmamışsa, kredi borcunun bitirilmesi ile hesap otomatikman
kapatılacaktır.

 

Yeni düzenlemeler
meydana getirilen Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği, altı ay sonrasında yürürlüğe girecek ve kendinden
önceki çeşitli yönetmelikleri geçerlilikten kaldıracaktır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir